Məsləhətçi 3 mart, 2017

Dünyada ilk dəfə
VR bankçılıq

Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan
vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin
Məsləhətçi 3 mart, 2017

Dünyada ilk dəfə
VR bankçılıq

Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan
vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin
Məsləhətçi 3 mart, 2017

Dünyada ilk dəfə
VR bankçılıq

Bank - fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan
vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin
Hesablamalar

Məzuniyyətə çıxanda nə qədər pul alacağam?

08.11.2017

Kredit kartlarından istifadə

Məsuliyyətli borclanma 08.11.2017

Qənaət etməklə necə gəlir əldə edə bilərik?

Qənaət et 08.11.2017
Bankda necədir

Visa və MasterCard kartları arasındakı fərq nədir?

27.04.2017
> <

Ən çox oxunan

Növbəti ilə cibi dolu çıxmaq lazımdır 1

Pulunu qoru

Bank – pul vəsaitlərinin toplanması, kreditlərin verilməsi, pulla hesablaşmaların həyata keçirilməsi, pulun emissiyası, müxtəlif qiymətli kağızların buraxılması və s. funksiyalarını yerinə yetirən iqtisadi təşkilatlardır.

10 mart, 2017

Bank növbələrini unut, interneti tut 2

Hesablamalar

Bankların əsas vəzifəsi kreditorlardan borc alanlara, alıcılardan satıcılara pul vəsaitinin yönəldilməsində vasitəçilik etməkdir.

14 mart, 2017

Növbəti ilə cibi dolu çıxmaq lazımdır 3

Pulunu qoru

Bank – pul vəsaitlərinin toplanması, kreditlərin verilməsi, pulla hesablaşmaların həyata keçirilməsi, pulun emissiyası, müxtəlif qiymətli kağızların buraxılması və s. funksiyalarını yerinə yetirən iqtisadi təşkilatlardır.

10 mart, 2017

Bank növbələrini unut, interneti tut 4

Hesablamalar

Bankların əsas vəzifəsi kreditorlardan borc alanlara, alıcılardan satıcılara pul vəsaitinin yönəldilməsində vasitəçilik etməkdir.

14 mart, 2017

Növbəti ilə cibi dolu çıxmaq lazımdır 5

Pulunu qoru

Bank – pul vəsaitlərinin toplanması, kreditlərin verilməsi, pulla hesablaşmaların həyata keçirilməsi, pulun emissiyası, müxtəlif qiymətli kağızların buraxılması və s. funksiyalarını yerinə yetirən iqtisadi təşkilatlardır.

10 mart, 2017

Bank növbələrini unut, interneti tut 6

Hesablamalar

Bankların əsas vəzifəsi kreditorlardan borc alanlara, alıcılardan satıcılara pul vəsaitinin yönəldilməsində vasitəçilik etməkdir.

14 mart, 2017

Vaxtınıza və pulunuza
qənaet etmək üçün
internet bankçılıq var